O firmie

Kancelaria Biegłego Rewidenta została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 01.10.1999r. nr 116997 w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. Wcześniej działalność prowadziłam pod nazwą Biuro Usług Finansowo – księgowych "AKCEPT" od 30.02.1994r do 30.09.1999r. Uprawnienia jako podmiot do badania sprawozdań finansowych uzyskała na podstawie Uchwały nr 96/52/95 Krajowej Rady biegłych Rewidentów z dnia 7 marca 1995r. i została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr ewidencyjny 241. Właścicielem kancelarii jest Irena Beck – biegły rewident wpisany do rejestru KIBR pod nr 6712.

Kancelaria badała sprawozdania finansowe w rożnych podmiotach:

 • spółki prawa handlowego / z o.o. , S.A./
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • nadleśnictwa
 • spółdzielnie
 • przedsiębiorstwa prywatne:
  • produkcyjne
  • handlowe
  • usługowe

Zgodnie z wymogami ustawy kancelaria jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

O firmieUsługiKontakt